Alternas Çelik Kasa
 

ÜRÜNLER
 


ÇELİK KASA BİLGİLENDİRME
 
 Data Kasası Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Data Saklama Kasası Hakkında Genel Bilgiler


Data saklama kasası seçiminde, ne saklamak istediğimiz çok önemli seçimdir. Her çelik kasa, her türlü koruma özelliğine sahip değildir.
DLT, LTO, DLT Disket kartuslar ve veri depo ları gibi bilgisayar yedekleme araçları 50 dereceden fazla bir sıcaklıkta veya %85 in üzerinde nem oranına sahip bir ortamda dahi kolaylıkla zarar görebilirler. Bilgisayar yedekleme araçlarınızın üzerine dökülecek bir fincan sıcak çay, tüm data larınızın ciddi sekilde zarar görmesine neden olabilir.
Zarar gören verilerinizin yeniden derlenmesi pek de kısa sürede yapılacak bir islem degildir.Çünkü bir çok veri, işletmeyi ilgilendiren, müsteri tabanlı, finansal verilerdir .Ve bunları tekrar toplamak çok uzun bir zaman gerektirir.

Yapılan araştırmalara göre , depolanmış verileri zarar gören ya da çalınan isletmelerin büyük bir kısmı, bu çok önemli veri kayıpları nedeniyle isletmenin kapanmasına kadar varan sonuçlarla karsılasmıslardır.

Bu tür bir olay karşısında isyerinizde veya evinizde basınıza gelebilir. Sadece kullanacağınız gerçek bir data kasası sayesinde bu gibi endiselerinizden kurtulabilirsiniz. Standartlara uygun ve bu özelliği sertifikaladnırmış,uluslararası akredite kuruluşlar tarafından onaylanan data kasaları işletme verilerinizi yangına,rutubete neme ve izinsiz erisime (hırsızlığa) karşı tam koruma sağlar. Bu tür kasalar, hırsızlığa karşı korumalı çelik kasa ve yangına, neme, ısıya karsı dayanıklı katmanların birlesiminden oluşmuştur ve sıcağa,dumana, buhara,rutubete neme karşı dayanıklı hale getirilmiştir.

Özellikle data kasa larında, saklanan data ve bilgilerin, yedeklerin, firmaların en önemli varlıkları olduğu göz önüne alındığında, bu konuda hiçbir zafiyet yaşamamak ve firmalarımıza yaşatmamak adına, nelere dikkat edilmesi, nasıl bir data kasası seçilmesi gerektiğini ve data saklama konusundaki temel standart ve sertikaları kısaca şu şekilde açıklayabiliriz.

Satın alma teknik şartname hazırlanırken, dikkat edilmesi gereken konuların ve açıkta kalan bazı ifadelerin ürün seçiminde hatalara yol açabileceği, ayrıca gerekli belli teknik özelliklerin fiyatlandırmada dengesizlik yaratabileceği kaygısıyla, kurumunuzda ilgili kişilere daha ayrıntılı teknik danışmanlık verebileceğimiz hatırlatmak istiyoruz.

Data kasa Sertifika Bilgileri

Data kasası Avrupa Birliği Normlarına uygun ve sertifikalı olmalıdır. Data kasalarında geçerli standart ve sertifikalar hakkında en temel bilgiler aşağıdadır.

EN-1047 120 DIS

ECB. S (European Certification Board - Security) tarafından verilir ve Avrupa Normalarını kapsar. EN-1047 standardı da kendi içinde ayrılır. Bu standartta en üst güvenlik derecesi EN-1047 120 DIS standardıdır. En kaba anlatımla 120 DIS, en az 1090oC derece sıcaklıkta 120 dakika ısı testi süresince, iç sıcaklığın verilerin bozulma sıcaklığı olan 35oC dereceyi geçmediğini belgeler. Bu kuruluş tarafından sertifikalandırılan ürünler ECB.S mark ile markalanır.

NT Fire 017 120 Diskette:


SP tarafından verilir ve Avrupa Normlarını kapsar. NT Fire 017 standardı da kendi içinde ayrılır. En üst güvenlik, NT Fire 017 120 diskette sertifikasıdır. En kaba anlatımla NT Fire 017 120 Diskette, en az 1090oC derece sıcaklıkta 120 dakika ısı testinde, iç sıcaklığın verilerin bozulma sıcaklığı 35oC dereceyi geçmediğini belgeler. Bu kuruluş tarafından sertifikalandırılan ürünler P mark ile markalanır

UL (Underwriters Laboratories Inc.)

ABD Sertifikasyon kuruluşudur ve UL sertifikaları ECB.S ya da SP sertifikaları ile aynı standartları taşır. O yüzden Avrupa Birliğinde EN sertifikaları, ABD de UL sertifikaları kullanılır ve eş değerdir) . Avrupa'da ayrıca UL sertifikalarına gerek yoktur, bu yüzden sertifika kodları ayrıca ayrıntlı olarak ele alınmamıştır.

Data kasa seçerken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Yukarıda temel ifadelerini bulabileceğiniz, uluslararası, data kasa larında yangın güvenliği sertifikalarından herhangi biri, teknik şartnamelerin ilgili maddelerinde açık şekilde istenmelidir. Bu konuda sıkça düşülen yanılgı,
"Sertifika" ile “TEST" edilmiş ürünü aynı olduğunu düşünerek, ilgili maddedelerde yer verilmesidir.
Burada dikkatinizi çekmek istediğimiz ayrıntı, “SERTİFİKA” VE “TEST SONUCU”nun birbirinden çok ayrı kavramlar olduğudur.

Bildiğiniz gibi, herhangi bir uluslararası sertifika almak, ürünün sadece “ test edilmesi ”nden çok daha fazlasını gerektirir.
Özellikle bu tür sertifikasyonlarda, firma sertifika almaz, her ürün her ayrı model için ayrı ayrı sertifikalandırılır .
Yani firmaya sertifika vererek, “ürettiğiniz her ürün bu şartları sağlar” diye uluslararası hiçbir kurum sertifikasyon yapamaz. Model ürün belli EN normlarına göre ayrı ayrı test edilir, ayrıca firmalar yerinde denetlenerek, üretim bandından çıkan her ürünün aynı standartlara sahip olabileceği, kalite kontrol mekanizmalarının işlerliği vs gibi işletme yöntemleri de, sertifikanın ayrılmaz bir parçası olarak kontrol edilir. Bu kontroller hem sertifikasyon sırasında hem de periyodik firma kontrolleriyle sürekli kılınır. standartların ve sertifikaların amacı, bu hassas üretim gerektiren çok özel kasaların,
firmalar tarafından sürekli olarak aynı standartlarda üretildiğini teyit etmek, kullanıcı mağduriyetlerini engellemektir.

Oysa ki, herhangi bir ürünün “TEST” edilip, test sonuçlarının rapor halinde sunulması, sadece test edilmiş numune ürünün, test sonuçlarını bildirir., (ki, her testin bir standarda dayanması, o standartların gerektirdiği koşullarda yapılması gerekir.) Bu testler ve sonuçlarının, diğer tüm model ve ürünleri kapsaması takdir edersiniz ki beklenemez. Hatta ve hatta, test yapan kuruluş, o ürünün başvuran firmada üretilip üretilmediğini, orijinal olup olmadığını kontrol etmek gibi bir yükümlülüğü de yoktur. Bu nedenle test edildiği ifade edilen ürünlerin, istenen değerleri sağlasa bile diğer tüm model ve boyuttaki kasaların referansı olamayacağı çok açıktır.

Ayrıca, ISO 9001, CE vs gibi kalite belgelerinin, yangına karşı dayanıklılık, data koruma, güvenlik gibi konularla kesinlikle ilgisi yoktur. Bunlar her çeşit üretim için zaten olması gereken belgelerdir.

Yukarıdaki nedenlerden dolayı, Data kasası satın alma ihalelerinin teknik şartnamelerinde mutlaka Uluslararası sertifikalara sahip ürünler istenmelidir.Bu standartlar belirtilmediğinde, sertifikalı ürünlerin hem kaliteli üretim hem de sertifika alma maliyetlerini göz önüne aldığınızda, fiyat kıyaslaması açısından da haksız bir rekabet ortamı oluşacağını da göz önüne almanız önerilir.

Önerilerimiz içinde herhangi bir marka ya da firma belirtilmemektedir. Marka ya da firmalardan bağımsız, temel düzeyde teknik bilgi içermektedir. Elbette ki, belli teknik şartları sağlayan ürünler arasında tercih yapmak, satın alan kişi ve kurumların insiyatifinde ve sorumluluğundadır. Lütfen, gerek görüldüğü takdirde, çok daha ayrıntılı teknik danışmanlık için bizlerle bağlantıya geçiniz

 

Türkçe |English Sitemap | Sertifikalar | Haberler